جلسه پیمانکاران ماده 88 اماکن ورزشی دولتی شهرستان بهارستان با داورزنی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان، داورزنی ابتدا، محوریت این جلسه را هم اندیشی و آشنایی با یکدیگر عنوان کرد و افزود: باتوجه به قوانین و مقرراتی که در ماده 88 وجود دارد، باید بهترین عملکرد را داشته باشد.
وی تاکید کرد: ارتباط و اعتماد دوطرفه باید بین اداره ورزش و پیمانکاران اتخاذ گردد تا به پیشرفت ورزش و جامعه ورزشی کمک کند.

 


به گفته داورزنی با توافقاتی که با پیمانکارمجموعه قایم و فجر کلمه انجام شده، کفپوش دو سالن مذکور تعویض خواهد شد.
وی ادامه داد: باید راهکاری اندیشیده شود که اماکن ورزشی دولتی شهرستان بروز گردد و تمامی راهکارهای اتخاذ شده برای ماده 88 باید در راستای اهداف جامعه ورزش قرار بگیرد.

منبع : اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان |جلسه پیمانکاران ماده 88 اماکن ورزشی دولتی شهرستان بهارستان با داورزنی
برچسب ها : شهرستان ,ورزش ,داورزنی ,ورزشی ,ماده ,اداره ,اداره ورزش ,دولتی شهرستان ,ورزشی دولتی ,اماکن ورزشی ,جوانان شهرستان ,اماکن ورزشی دولتی ,ورزشی دولتی